Historia

VII LO ma już 110 lat !

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, powstało w 1902r. z przekształcenia istniejącej od trzech lat szkoły przy ul. Granicznej w Drugą Cesarsko – Królewską Wyższą Szkołę Realną. Miało ono status szkoły średniej. Wówczas Kraków znajdował się pod zaborem austriackim, 1 września 1903r. naukę podjęło 500 uczniów. Kierownikiem nowej szkoły został Jan Bidziński.

Szkoła posiadała profil matematyczno-przyrodniczy. Duży nacisk kładziono na naukę języków nowożytnych. Zadbano także o dobre wyposażenie szkolnej biblioteki (w sumie około 1600 tomów). Siedziba szkoły znajdowała się przy ul. Michałowskiego pod nr  8, 10 i 12. Poświęcenie i nadanie sztandaru szkole miało miejsce dnia 2 maja 1909r. w kościele św. Anny. Po pierwszej wojnie światowej, w 1930r., szkoła zmieniła nazwę na IX Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. J. Hoene Wrońskiego. „Gimnazjum” to cieszyło się opinią dobrej i rygorystycznej szkoły, której absolwenci kontynuowali studia na takich uczelniach, jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo – Hutnicza i Politechniki w Warszawie i Lwowie. (z Kronik szkolnych). Na okres okupacji hitlerowskiej gimnazjum zostało rozwiązane, a młodzież mogła uczestniczyć jedynie w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, już w 1945r. szkoła wznowiła działalność, w tej samej lokalizacji jako IX Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Hoene Wrońskiego. Jednym z ważniejszych wydarzeń lat powojennych było nadanie szkole nowego sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

szkola

W 1950r. szkoła otrzymała nazwę VII LO w Krakowie w Krakowie. Siedziba placówki mieściła się nadal przy ul. Michałowskiego. W 1960r. rozpoczęto budowę nowego gmachu przy ul. Skarbińskiego. Budowę ukończono w krótkim czasie. Już w jesieni roku szkolnego 1961/62 młodzież rozpoczęta naukę w nowym budynku. We wrześniu 1962r. doszło do połączenia VII Liceum (w dalszym ciągu żeńskiego) z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko, z siedzibą przy ul. Podwale. W ten oto sposób powstało VII Liceum Ogólnokształcące, w dalszym ciągu jako szkoła żeńska. Zajęcia odbywały się w nowo oddanym budynku przy ul. Skarbińskiego 14. W roku szkolnym 1962/63 nadano Liceum imię Zofii Nałkowskiej.

W roku szkolnym 1980/81 do VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej dołączyli uczniowie i Grono Profesorskie, zlikwidowanego XVII LO w Krakowie  im. płk. Bolesława Kowalskiego, które mieściło się w Krakowie przy ul. Praskiej. W okresie powojennym uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta Krakowa. Kroniki szkolne donoszą także o osiągnięciach uczniów w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i turniejach sportowych. W 2002 r. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie obchodziło 100-lecie swojego istnienia

110lat