Misja szkoły

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Misję szkoły realizujemy:

  • rozwijając predyspozycje intelektualne, talenty i zainteresowania uczniów
  • dbając o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów
  • rozwijając twórcze i abstrakcyjne myślenie
  • kształtując umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesnej interpretacji z zachowaniem tradycji narodowej
  • umożliwiając uczniom pracę w ramach międzynarodowych programów naukowych
  • kształcąc umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach
  • wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się
  • zapewniając bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę pracy
  • stwarzając warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku

s