Ogłoszenia

Siódemkowa telewizja 7TV

 

Organizacja pracy szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 roku

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
w związku z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie akcji strajkowej w naszej szkole od dnia 8 kwietnia 2019 r. informuję, że w VII Liceum Ogólnokształcącym od tego dnia będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne.

Harmonogram zajęć będzie na bieżąco wprowadzany do dziennika elektronicznego od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Szkoła będzie organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem zajęć lekcyjnych na dany dzień – aż do odwołania.
z poważaniem,

Wojciech Zagórny
Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego

 

Przedsięwzięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Autor : Data: wrz 12, 2018

3.IX.2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

IX – XI.2018 r. Obchody „Setnych Urodzin Niepodległej”

7.IX.2018 r. Giełda używanych podręczników.

13.IX. 2018 r. Zebrania informacyjne z rodzicami.

14.IX. 2018 r. Akcja „Sprzątanie Świata”, w porozumieniu z V Dzielnicą.

28.IX. 2018 r. Złożenie przez uczniów kl. III deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych.

1 – 2.X. 2018 r. Wybory do Samorządu Szkolnego.

1 – 6.X.2018 r. Wymiana uczniów ze szkołą partnerską im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

5 – 12.X. 2018 r. Wyjazd grupy uczniów do Gimnazjum w Bonn.

12.X. 2018 r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

16.X. 2018 r. „Dzień Papieski”.

18.X. 2018 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

X. 2018 r. Wielki Test z Historii Szkoły dla klas I.

X. 2018 r. Ślubowanie uczniów klas I.

9.XI. 2018 r. Uroczystości związane z Dniem Niepodległości.

15.XI. 2018 r. Zebrania klasowe  z rodzicami.

16.XI.2018 r. Zbiórka krwi w VII LO.

10.XII. 2018 r. Dzień Praw Człowieka.

13.XII. 2018 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

21.XII. 2018 r. Jasełka szkolne.

23 – 31 XII. 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna.

4.I. 2019 r. Zakończenie klasyfikacji śródrocznej.

10.I. 2019 r. Zebrania z rodzicami.

10 – 11.I. 2019 r. Noworoczny Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły.

12.I. 2019 r. Bal studniówkowy.

14 – 27.I. 2019 r. Ferie zimowe.

7.II.2019 r. Ostateczny termin dokonania zmian w deklaracjach maturalnych.

13 – 15.III.2019 r. XVII  Kiermasz Książki na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

14.III. 2019 r. Zebrania z rodzicami.

III.2019 r. Zbiórka krwi.

III-IV. 2019 r. Przyjazd grupy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum w Bonn i Otterndorf.

11.IV.2019 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

13.IV. 2019 r. Dzień Otwarty dla kandydatów.

15.IV. 2019 r. Zakończenie klasyfikacji klas III.

15 – 17.IV.2019 r. Rekolekcje Wielkopostne.

18 – 23.IV. 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

25.IV. 2019 r. Pielgrzymka uczniów klas III do Kalwarii Zebrzydowskiej.

26.IV. 2019 r. Wręczenie świadectw ukończenia liceum.

6 – 25.V. 2019 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej.

6.VI. 2019 r. Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I i II.

14.VI. 2019 r. Zakończenie klasyfikacji klas I i II.

21.VI. 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.

VI-VII.2019 r. Rekrutacja kandydatów do klas I.

Program Kraków dla Rodziny „N”

Autor : Data: gru 8, 2017

Szanowni Państwo

Informujemy Państwa o Programie Kraków dla Rodziny „N”.

Program ten jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Do korzystania z programu uprawnione są:

 • rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 • niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
 • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka),
 • opiekunowieplacówek opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

 • bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie,
 • 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów oraz na miejskie baseny,
 • bezpłatnego biletu dla dziecka niepełnosprawnego oraz 50 % ulgi dla pozostałych członków rodziny przy zakupie biletu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie,
 • przyjmowania do żłobków samorządowym Gminy Miejskiej Kraków poza kolejnością,
 • korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Ponadto planowane jest wprowadzenie w  2018 roku

 • zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
 • ulgi w wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Wnioski można składać:

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
Dodatkowe lokalizacje czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,

2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków (piętro I),

3) G.H. „Serenada”, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 39, 30-001 Kraków (piętro II),

4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),

5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),

6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).
Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.sprawyspoleczne.krakow.pl i www.krakow.pl/bezbarier/kkrn

pod adresem: RodzinaN@um.krakow.pl

oraz pod nr. tel. 12 616 52 93, 12 616 52 94

Akcje charytatywne Siódemki w roku szk. 2017/2018

Autor : Data: mar 31, 2016

29 – 30.IX.2017 r. Banki Żywności

12.X.2017 r. Zbiórka nakrętek – „Wielkie ważenie dla Boryska”.

16.X.2017 r. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

16 – 20.X.2017 r. Zbiórka dla zwierzaków ze schroniska.

1.XI.2017 r. Kwesta na krakowskich cmentarzach na rzecz ratowania polskich nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

XI.2017 r. Zbiórka darów dla Polaków na Kresach.

XI.2017 r. Banki Żywności.

17.XI.2017 r. Zbiórka krwi.

11.XII.2017 r. Pisanie Listów w sprawie Więźniów Sumienia.

XII.2017 r. Przedświąteczne Akcje Charytatywne: „Gwiazdka dla zwierząt”, „Szlachetna Paczka”, „Otwórzmy Serca na Święta”, „Gwiazdka dla Dzieci w Szpitalu Prokocim”, „Góra Grosza”.

I.2018 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

14.II – 16.III.2018 r. Zbiórka książek na XVI Kiermasz Książki na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

III.2018 r. Caritas

III.2018 r. Wielkie ważenie dla Boryska.

III.2018 r. Banki Żywności.

16.III.2018 r. Zbiórka krwi.

VI.2018 r. Wielkie ważenie dla Boryska.

 

Przedsięwzięcia w roku szk. 2017/2018

Autor : Data: gru 15, 2015

4.IX.2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

8.IX.2017 r. Giełda używanych podręczników.

14.IX. 2017 r. Zebrania informacyjne z rodzicami.

15.IX. 2017 r. Akcja „Sprzątanie Świata”, w porozumieniu z V Dzielnicą.

29.IX. 2017 r. Złożenie przez uczniów kl. III deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych.

13.X. 2017 r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

13 – 20.X. 2017 r. Wyjazd grupy uczniów do Gimnazjum w Bonn i Otterndorf.

2 – 3.X. 2017 r. Wybory do Samorządu Szkolnego.

16.X. 2017 r. „Dzień Papieski”.

19.X. 2017 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

20.X. 2017 r. Wielki Test z Historii Szkoły dla klas I.

30.X. 2017 r. Ślubowanie uczniów klas I.

10.XI. 2017 r. Uroczystości związane z Dniem Niepodległości.

13 – 19.XI.2017 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

16.XI. 2017 r. Zebrania z rodzicami.

17.XI.2017 r. Zbiórka krwi w VII LO.

11.XII. 2017 r. Dzień Praw Człowieka.

14.XII. 2017 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

21.XII. 2017 r. Jasełka szkolne.

23 – 31 XII. 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna.

4 – 5.I. 2018 r. Noworoczny Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły.

6.I. 2018 r. IV Turniej Koszykarskich Pokoleń Siódemki.

19.I. 2018 r. Zakończenie klasyfikacji śródrocznej.

20.I. 2018 r. Bal studniówkowy.

25.I. 2018 r. Zebrania z rodzicami.

7.II.2018 r. Ostatni termin dokonania zmian w deklaracjach maturalnych.

12 – 15.II. 2018 r. Ferie zimowe.

14 – 16.III.2018 r. XVI  Kiermasz Książki na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

15.III. 2018 r. Zebrania z rodzicami.

26 – 28.III.2018 r. Rekolekcje Wielkopostne.

III-IV. 2018 r. Przyjazd grupy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum w Bonn i Otterndorf

29.III – 3.IV. 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

14.IV. 2018 r. Dzień Otwarty dla kandydatów.

19.IV. 2018 r. Dzień Otwarty dla rodziców.

20.IV. 2018 r. Zakończenie klasyfikacji klas III.

26.IV. 2018 r. Pielgrzymka uczniów klas III do Kalwarii Zebrzydowskiej.

27.IV. 2018 r. Wręczenie świadectw ukończenia liceum.

4 – 25.V. 2018 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej.

7.VI. 2018 r. Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I i II.

14.VI. 2018 r. Zakończenie klasyfikacji klas I i II.

20-21.VI. 2018 r. „Festiwal Siódemki”.

22.VI. 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.

VI-VII.2018 r. Rekrutacja kandydatów do klas I.

 

V Festiwal Siódemki

Autor : Data: cze 17, 2014

Program V Festiwalu Siódemki – 24 i 25 czerwca 2014 r.

24 czerwca 2014 r. (wtorek) – Dzień Nauki

1. Godz. 8.00 Aula szkolna – spotkanie z Panem Prezydentem Jackiem Majchrowskim

2. Godz 9.30 Aula szkolna – wykład z matematyki komputerowej naukowca z UJ

3. Godz. 10.30:

sala B 13 – uczniowskie prezentacje projektu o silnikach

sala B 14 – uczniowskie prezentacje projektów ekologicznych

3. Godz. 11.30 Aula szkolna i sala B 10 – konkursy matematyczne dla klas I. i II.

4. Godz. 12.30 sala B 13 – wykład naukowca neurologa

5. Godz. 13.30 Aula szkolna – Przedstawienie II cz. „Dziadów” uczestników spotkań Kółka teatralnego

 

25 czerwca 2014 r. (środa) – Dzień Sportu

1. Godz. 8.15 – Bieg terenowy w Parku Jordana (4-osobowe drużyny klasowe)

2. Godz. 8.30 12.00 – Rozgrywki reprezentacji różnych klas w piłce nożnej (7-osobowe reprezentacje mężczyzn) i piłce siatkowej (min. 6-osobowe reprezentacje klasowe)

3. Godz. 12.15 – Pokazowy mecz siatkówki nauczyciele-uczniowie

4. Godz. 13.00 – Koncert Kapeli od Święta

 

W trakcie trwania Dnia Nauki – organizacja loterii fantowej

W trakcie trwania Dnia Sportu – Salon gier planszowych, elektronicznych i RPG

OSTATNIE WAŻENIE

Autor : Data: cze 14, 2014

OSTATNIE WAŻENIE

 

Drodzy Siódemkowi Kolekcjonerzy nakrętek,

25.czerwca ostatnie w tym roku wielkie ważenie nakrętek. Przynieście, proszę,  swoje dobroczynne kolekcje w środę (25.06.) do sali A4 w godzinach 9.00 – 11.00.

Agnieszka Foryś

Wycieczka do Sandomierza.

Autor : Data: cze 5, 2014

Serdecznie zapraszamy Uczestników zajęć Centrum Młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych na całodniową wycieczkę do Sandomierza, którą planujemy odbyć 1 lipca 2014r.

Sandomierz jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo położonym na nadwiślańskiej skarpie, która stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich. Podziwiać będziemy doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, renesansowy Ratusz, kamienice mieszczańskie, przejdziemy przez Ucho Igielne, zwiedzimy najstarszy i najcenniejszy zespół klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba, Muzeum Diecezjalne, Bazylikę Katedralną z XIV wieku ze wspaniale zachowaną polichromią i inne obiekty sakralne. Poza kontaktem z historią podziwiać będziemy walory przyrodnicze miasta położonego nad Wisłą na siedmiu wzgórzach (w planie spacer Wąwozem Królowej Jadwigi). Zamierzamy także zwiedzić sandomierską Podziemną Trasę Turystyczną.

Opłata za wycieczkę wynosi 25 zł dla uczestników zajęć, 35 zł dla pozostałych zainteresowanych.

Chętnych prosimy o kontakt pod adresem: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl, tel. 12 430 00 15 lub osobiście w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „PSZCZOŁA W OCZACH UCZNIA”

Autor : Data: maj 26, 2014

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM ” PSZCZOŁA W OCZACH UCZNIA”

Jeśli lubisz obserwować przyrodę, interesuje Cię życie owadów społecznych, a dodatkowo masz uzdolnienia plastyczne, lub nie rozstajesz się z obiektywem  aparatu fotograficznego – spróbuj swoich sił w konkursie plastyczno-fotograficznym, organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i słodkości miodowe (czyli małe „co nieco”) dla każdego uczestnika. Opiekunkami tego projektu w naszej szkole są biolodzy (Ewa Urbańska i Anna Kostuch Turdza). Zamieszczamy w załączniku Regulamin wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Konkurs plastyczno-fotograficzny – regulamin

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich.

Autor : Data: kwi 24, 2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas trzecich odbędzie się 25 kwietnia 2014 r.  o godz. 8.30 w auli Wydziału Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10.

W programie Uroczystości :

 • Przemówienie Dyrektora Szkoły
 • Przemówienie przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
 • Wystąpienie chóru szkolnego
 • Multimedialna prezentacja osiągnięć Maturzystów 2014.

Po zakończeniu Uroczystości, ok. godz. 10.00 zapraszamy abiturientów  na spotkanie z wychowawcami  i rozdanie świadectw ukończenia szkoły do budynku VII LO:

III a – mgr J. Chruściel s. A2

III b – mgr G. Toboła s. B1

III c – dr D. Wcisło s. B13

III d – mgr P. Pikuła s. A4

III e – mgr D. Wójcik s. B4

III f – mgr M. Zakrzewski s. A8

III g – mgr A. Kostuch-Turdza s. B3

III h – mgr K. Sierodzka-Woźniak s. A6

Dzień otwarty

Autor : Data: mar 15, 2014

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy na Dzień Otwarty naszego Liceum 5 kwietnia 2014 r. (sobota) od 10:00 do 13:00.

 

Harmonogram Dnia Otwartego:

PRACOWNIE

10:00-13:00 Prezentacje pracowni przedmiotowych m.in.: pokazy filmów, doświadczenia, wystawy prac uczniów, quizy i zabawy

AULA  

10:00 Uroczyste rozpoczęcie Dnia Otwartego

10:30 Koncert „Kapeli od Święta” – grają i śpiewają uczniowie VII LO

12:30 Występ chóru szkolnego

10:00 – 13:00 Poczęstunek dla wszystkich

SALA GIMNASTYCZNA

10:00 – 13:00 Konkurs wspinaczkowy

SIŁOWNIA

10:15 – 11:00 Fitness kobiet – zajęcia pokazowe

12:00 – 12:45 Judo mężczyzn –zajęcia pokazowe

BOISKO SZKOLNE 

11:30  Pokaz tańca JUMPSTYLE (niespodziankaJ)

 

Serdecznie zapraszamy!