SIÓDEMKOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia przypadała 70 rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która bywa określana jako „Magna Carta dla całej ludzkości„.

Od kilku lat Siódemka w wyjątkowy sposób przypomina znaczenie praw człowieka we współczesnym świecie w skali globalnej jak i lokalnej, organizując szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Siódemkowicze dostali tym razem możliwość wyjątkowego spotkania z pracownikiem naukowym Instytutu Spraw Publicznych UJ, Panią dr Laurą Kobą., która od ponad trzydziestu lat zajmuje się prawami człowieka w Polsce oraz prawami człowieka w systemie globalnego zarządzania.

W latach 2011 – 2013 była członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji powstałej przy Premierze RP. Obecnie jest Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka oraz członkinią Zarządu La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Na początku lat 90. współtworzyła na zlecenie MEN pierwszy program edukacji obywatelskiej w Polsce. Przez 16 lat prowadziła Szkołę Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Siódemkowicze mogli wysłuchać prelekcji i zabrać głos w dyskusji na temat „Prawa większego dziecka”, czyli młodzieży.

Maraton Pisania Listów Amnesty International to z kolei akcja o światowym zasięgu, której pomysł narodził się w Polsce. Już po raz szósty Maraton zawitał do Siódemki, dzięki czemu przez pięć dni uczniowie i nauczyciele pisali listy wspierając więźniów sumienia z całego świata.

Końcowym akcentem siódemkowego Dnia Praw Człowieka był tradycyjny Finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka.

Lucyna Grabowska

Grzegorz Toboła