Wymiany uczniowskie

Wymiana z Konrad Adenauer Gymnasium w Bonn to już niemal 30-letnia tradycja współpracy VII LO z Gimnazjum w Bad Godesberg, dzielnicy Bonn. Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1988, kiedy pani Marta Serwin-Niziołek, nauczycielka języka niemieckiego w VII LO,  po raz pierwszy odwiedziła szkołę w Bonn, by omówić kwestie organizacyjne przyszłych wymian. Zimą 1989 pierwsza grupa uczniów naszego liceum wyruszyła do miasta nad Renem, a jesienią tegoż roku uczniowie „Siódemki” gościli w Krakowie poznanych w Niemczech kolegów i koleżanki. Warto podkreślić, że ta współpraca kontynuowana jest nieprzerwanie.  Mimo reform, zmian liczebności klas, powstania gimnazjów i innych okoliczności, które nie ułatwiają organizacji wymiany, udaje się każdego roku zmotywować grupę uczniów do wzięcia udziału w tym wyjątkowym doświadczeniu.

Wymiana to nie tylko korzyści turystyczne – poznajemy tam Bonn, miasto Beethovena, Kolonię i inne miejscowości regionu położonego w dolinach jednej z najpiękniejszych rzek Niemiec – Renu. Wymiana nie ogranicza się też do doskonalenia umiejętności językowych. Ci, którzy w latach 80-ych byli inicjatorami tego przedsięwzięcia, podkreślali, że młodzież ze Wschodu i Zachodu powinna się poznawać prywatnie, ponieważ tylko dzięki intensywnym kontaktom osobistym można wyrobić sobie właściwe wyobrażenie o mieszkańcach innego kraju. To przesłanie i ta potrzeba prawdziwego poznania się są i pewnie zawsze pozostaną aktualne.