Menu Zamknij

Języki obce w oddziałach

Klasy A, B, C, E, F, G:
Pierwszym językiem obcym – nauczanym jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej – jest język angielski (w klasach A i G język angielski jest również przedmiotem rozszerzonym).
Na początku roku szkolnego nauczyciele języka angielskiego przeprowadzają testy, na podstawie których klasy dzielone są na grupy mniej i bardziej zaawansowane (wewnątrz danego oddziału).
Jako drugi język obcy można wybrać jeden spośród języków:
niemiecki, francuski, rosyjski (mogą być od podstaw), łaciński (od podstaw), hiszpański (wyłącznie jako kontynuacja ze szkoły podstawowej).
Drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych.
(W klasie A przedmiot uzupełniający język łaciński z elementami kultury antycznej funkcjonuje niezależnie od możliwości nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcego).  
Podkreślamy, że język hiszpański nauczany jest w VII LO tylko jako kontynuacja ze szkoły podstawowej – niezależnie od tego, czy elektroniczny system rekrutacyjny pozwoli technicznie na wybór innej opcji.

Klasa D (tylko język angielski i język niemiecki):
Klasa ta będzie podzielona na dwie grupy. W pierwszej grupie pierwszym językiem obcym jest język angielski – jako kontynuacja ze szkoły podstawowej i przedmiot rozszerzony, a drugim językiem obcym – język niemiecki, także tylko jako kontynuacja ze szkoły podstawowej.
W drugiej grupie pierwszym językiem obcym jest język niemiecki – jako kontynuacja ze szkoły podstawowej i przedmiot rozszerzony, a drugim językiem obcym – język angielski (jako kontynuacja ze szkoły podstawowej). W tej grupie planowane jest powstanie grupy DSD2.  
Podkreślamy, że w klasie D język niemiecki jest obowiązkowy, punktowany w procesie rekrutacji oraz nauczany jako kontynuacja ze szkoły podstawowej także w grupie, w której pierwszym językiem jest język angielski a język niemiecki jest drugim językiem nauczania.
Skip to content