Menu Zamknij

Egzamin DSD II

Egzamin DSD II jest egzaminem z języka niemieckiego na wysokim poziomie zawansowania (B2 lub C1). Jest to egzamin państwowy opracowany przez Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) w Bonn. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie studiów wyższych w Niemczech bez obowiązku zdawania dodatkowych egzaminów z języka niemieckiego oraz zwolnienie z lektoratu języka niemieckiego i z egzaminu z języka niemieckiego w polskich uczelniach.

Grupie uczniów przygotowujących się do egzaminu DSD II oferujemy:

  • 7 godzin języka niemieckiego w tygodniu (w tym jedną godzinę z native speakerem z Niemiec oddelegowanym przez ZfA);
  • dostęp do podręczników i materiałów przygotowujących do egzaminu;
  • dodatkowy fakultet z języka niemieckiego w IV klasie;
  • przygotowanie do matury rozszerzonej z języka niemieckiego według formatu obowiązującego od 2023 roku;
  • udział w wymianie zagranicznej (szkoły partnerskie w Bonn i w Otterndorf);
  • wycieczki do krajów niemieckojęzycznych.
Skip to content