Menu Zamknij

Potwierdzanie woli przyjęcia 2023

Wersja PDF

Szanowni Państwo!

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji w dniu 19 lipca 2023 r. (środa) do godz. 12.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się          19 lipca 2023 r. (środa) i potrwa do 26 lipca 2023 r. (środa).

Kandydatów zakwalifikowanych do VII LO w Krakowie prosimy również o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie), karty zdrowia oraz kopii aktu urodzenia (do wglądu).

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej VII LO w Krakowie:

19 lipca (środa) 13.00 – 16.00
20 lipca (czwartek) 10.00 – 13.00
21 lipca (piątek) 10.00 – 12.00
24 lipca (poniedziałek) 15.00 – 17.00
25 lipca (wtorek) 10.00 – 12.00
26 lipca (środa) 10.00 – 12.00

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej zostaną ogłoszone w dniu 27 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

W przypadku wolnych miejsc po tym etapie rekrutacji od dnia 28 lipca 2023 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające (w takim przypadku na naszej stronie internetowej pojawi się osobny komunikat).

Przypominamy, że postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Omikron i przebiegać będzie na podstawie nowych wniosków złożonych poprzez system Omikron (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły) a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

Skip to content