Menu Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca

Wersja PDF

Szanowni Państwo!

Informacja o wolnych miejscach w szkołach po poprzednim etapie rekrutacji widoczna będzie w systemie Omikron.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca odbywać będzie się poprzez złożenie nowego wniosku w systemie Omikron od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. w szkole pierwszego wyboru wskazanej w nowym wniosku.

Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie jako szkoły pierwszego wyboru kończący szkołę podstawową składają wygenerowany w systemie Omikron wniosek o przyjęcie poprzez:

  1. dostarczenie do sekretariatu Liceum w godzinach 10.00 – 14.00 wydrukowanego z systemu Omikron wypełnionego wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,

lub

  1. podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron.

Przy wypełnianiu wniosków w systemie Omikron prosimy pamiętać, że w naszym liceum język hiszpański nauczany jest tylko jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej, nawet jeśli system Omikron technicznie pozwoli wskazać język hiszpański osobom, które wcześniej  nie uczyły się tego języka.

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – nie dotyczy kandydatów, którzy wcześniej wskazali naszą szkołę na pierwszym priorytecie i dostarczali już kopie powyższych dokumentów. Dokumenty te (kopie) można dostarczyć do VII LO w wersji papierowej w godz. 10.00 – 14.00  lub można je dodać jako załączniki w systemie Omikron.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VII LO w postępowaniu uzupełniającym zostaną opublikowane 14 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00.

Dla kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym potwierdzenie woli podjęcia nauki w VII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach od 14 sierpnia 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do VII LO w postępowaniu uzupełniającym opublikowane zostaną w dniu 22 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content