Menu Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo!

Po poprzednim etapie rekrutacji w VII LO w Krakowie pozostało jedno wolne miejsce (w oddziale D1).

Dla kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej dostępny jest w sekretariacie liceum oraz na naszej stronie internetowej wzór wniosku o przystąpienie do postępowania uzupełniającego. Chcielibyśmy przypomnieć, że kryterium zakwalifikowania ucznia do szkoły pozostają punkty rekrutacyjne. Podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie liceum w dniach od 27.  lipca 2022r. do 3. sierpnia 2022r. w godz. 10:00–15:00 lub przesłać skan/czytelne fotografie podpisanego przez co najmniej jednegorodzica/prawnego opiekuna wniosku pod adres rekrutacja@vii-lo.krakow.pl (również w podanych dniach).

Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu klauzuli RODO.

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – może być w postaci skanu/czytelnej fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy wcześniej wskazali naszą szkołę na pierwszym priorytecie i dostarczali już kopie powyższych dokumentów).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VII LO w postępowaniu uzupełniającym zostaną opublikowane w dniu 9. sierpnia 2022r. do godz. 12:00. Dla kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym potwierdzenie woli podjęcia nauki w VII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach od 10. sierpnia 2022r. do 17. sierpnia 2022r. w godz. 10:00-15:00 w siedzibie szkoły.Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do VII LO w postępowaniu uzupełniającym opublikowane zostaną w dniu 18. sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Skip to content