Menu Zamknij

Składanie dokumentów uzupełniających wniosek rekrutacyjny

Wersja PDF

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SKŁADANIE DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WNIOSEK REKRUTACYJNY

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.  w szkole pierwszego wyboru należy do wniosku rekrutacyjnego dołączyć kopie dokumentów:

  1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) można złożyć razem z kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach      6 – 10 lipca, ale można też złożyć ją osobno wcześniej, od momentu wydawania świadectw, czyli od 23 czerwca 2023 r. (zachęcamy w naszym liceum, jeśli nie sprawi to Państwu kłopotu).

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będą do odebrania w macierzystej szkole podstawowej od 6 lipca 2023 r. (3 lipca wyniki egzaminu zostaną ogłoszone, ale dopiero      6 lipca wydawane będą zaświadczenia, których kopię dostarcza się do liceum).

Dokumenty te (kopie) można dostarczyć do VII LO w wersji papierowej w dni robocze w godz. 10.00 – 14.00  lub można je dodać jako załączniki w systemie Omikron.

Zwracamy uwagę, że dane ze świadectw oraz wyniki egzaminu wprowadzane do systemu Omikron są widoczne dla kandydatów i ich rodziców/prawnych opiekunów, dlatego                w przypadku dostrzeżonych pomyłek lub nieścisłości prosimy o kontakt w celu poprawienia danych lub wyjaśnienia wątpliwości.

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. kandydat może złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zmianę przez  kandydata szkół, do których kandyduje.

Przypominamy, że dodatkowe osiągnięcia punktowane mogą być tylko, gdy wymienione są na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych podlegają punktacji wyłącznie zgodnie z wykazem Kuratorium Oświaty w Krakowie, link do wykazu: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/zal2_punktacja_zawody_rekrutacja_2023-2024.pdf

Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 19 lipca 2023 r. (do godz. 12.00). Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły (oddziału) dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym Omikron.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do VII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie miało miejsce od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (komunikat o godzinach pracy komisji pojawi się na naszej stronie internetowej).

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 27 lipca 2023 r. (do godz. 12.00).

Skip to content